« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le mardi 23 mai 2023
« Le projet CASA DI PIERO »

La participation de Mme Mino RAONIARIMANGA, membre fondateur et présidente de TETEZANA MADA au 25ème congrès annuel de MAIS ODV qui est une association à but non lucratif réalisant divers projets sociaux et actions humanitaires à travers le monde entier dont certains sont réalisés à Madagascar, notamment à Antsirabe, Fianarantsoa et Antananarivo. L’intervention de TETEZANA MADA s’est focalisée sur le chemin parcouru pendant ses 10 années d’existence, et puis sur le projet « CASA DI PIERO » en collaboration avec MAIS ODV. Pour rappel, il s’agit de la maison d’accueil destinée aux étudiantes de la Faculté de Médecine d’Antananarivo, qui a été construite au premier étage du siège de TETEZANA MADA à Alasora. Ainsi, après la phase « construction et équipement », MAIS ODV continuera sa collaboration avec TETEZANA en subventionnant la maison d’accueil. Nous profitons de l’occasion pour leur réitérer nos sincères et vifs remerciements.

Toy ny fanaony isan-taona dia ny 13 sy 14 mey 2023 lasa teo no nanatanteraka ny kongresy nasionaly andiany faha 25 ny fikambanana italiana mpanao asa soa MAIS ODV ao Roma, izay nifampizarana ireo asa vita maneran-tany toy ny ao Afrika Atsimo, eSwatini, Argentine, Brésil, Congo, Inde ary Madagasikara. Faritra telo no anatanterahan’izy ireo asa soa eto Madagasikara, dia ao Antsirabe, Fianarantsoa, ary eto Antananarivo, izay misy ny “CASA DI PIERO” eto amin’ny foiben’ny TETEZANA eto Ambodivondava Alasora. Ny sabotsy no niresahana ireo tetikasa samihafa ankoatra ny eto Madagasikara izay nanokanan’izy ireo ny tapak’andro marainan’ny alahady. Nitondra ny tatitra mahakasika ny tetikasa eto Antananarivo ny filoha mpanorina ny TETEZANA MADA, RAONIARIMANGA Mino. Nofintininy tamin’izany ny làlana nodiavina sy ireo dingana vita rehetra nanomboka ny taona 2012 niorenan’ny TETEZANA MADA ka hatramin’izao fotoana izao, ary noresahiny be be kokoa ny tetikasa “CASA DI PIERO” izay fiaraha-miasa amin’ny MAIS ODV. Nisy ihany koa ny fandraisan’anjaran’ireo mpianatra avy amin’ny Oniversitem-panjakana sy ny Oniversité tsy miankina ISSD any Fianarantsoa izay misitraka ny tetikasa Erasmus an’ny “Union Européenne” ka mandrato fianarana ao amin’ny Oniversite LUMSA Italia ankehitriny. Raha tsiahivina dia anisan’ny manampy betsaka azy ireo ny fikambanana TETEZANA ONLUS sy TETEZANA MADA. Naneho ny hafaliany ireo mpandray anjara rehetra ary indrindra ireo mpikambana sy mpanohana ny MAIS ODV. Isaorana hatrany ny MAIS ODV sy ireo mpiaramiombon’antoka aminy rehetra.2013-2022 | Lova