« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le dimanche 04 décembre 2022
« Ponte tra Italia e Madagascar »

C’est toujours un plaisir d’assurer notre rôle en tant que “tetezana” et servir de pont entre les bienfaiteurs et les communautés bénéficiaires. Nous avons accompagné l’association Seniores Italia Lazio ODV dans la commune rurale d’Ambalanjanakomby où elle a réalisé deux projets. Le premier s’agit d’élevage de poules pondeuses et de cochons au début (mais de mouton actuellement), et d’une petite usine de décortiquerie en faveur de la coopérative de femmes dénommée TAMBATRA. Le second s’agit d’un élevage de « akoho gasy » en faveur de la coopérative MENDRIKA. L’objectif est de soutenir le développement de la communauté locale en leur donnant les moyens d’agrandir et diversifier leurs activités lucratives afin de devenir auto-suffisants plus tard et jouir d’une meilleure condition de vie. Nous souhaitons plein succès à leurs projets et profitons de l’occasion pour remercier nos amis italiens pour tous ce qu’ils font pour ces paysans.

An-kafaliana hatrany no anatanterahina ny andraikitra amin’ny maha-tetezana mampifandray. Teto dia ny Kaominina Ambanivohitra Ambalanjanakomby izay anatanterahan’ny Seniores Italia Lazio ODV tetikasa samihafa no notsidihana. Tsy vitan’ny hoe manao tetezana fotsiny anefa, fa tena mandray anjara mavitrika amin’ny asa atao rehetra. Fa ny tena mahafinaritra sy mahasambatra koa eto dia ny fifandraisana vaovao amin’ireo mponina izay mandona ny fo hatrany satria na dia fotoana fohy aza dia tena niorim-paka sahady ny fifankatiavana... Tamin’ireo tetikasa notsidihina dia fiompiana akoho manatody lava sy kisoa (saingy efa navadika ho ondry ankehitriny) ary fitantanana masinina fitotoam-bary ny iray izay vehivavy mpikambana anatin'ny koperativa atao hoe TAMBATRA no misitraka azy. Fiompiana akoho gasy kosa ny iray, iarahana amin'ny koperativa MENDRIKA . Nisy hatrany moa ny dinidinika sy fifampizarana ary indrindra fanentanana sy fanomezana toro-làlana samihafa hanatsarana sy hampivoarana hatrany ny zavatra atao. Tokana ny tanjona dia ny hampivoatra ny fari-piainan’ireo tantsaha mpisitraka ny tetikasa, hahatonga azy ireo mahaleo tena sy mahavita tena any aoriana. Mirary soa sy fahombiaza ho azy ireo hatrany arak’izany, ary misaotra sy mankasitraka ireo namana italiana manohana sy manampy amin’ny fitadiavana famatsiam-bola sy fanatanterahana ireo tetikasan’ny tantsaha ireo2013-2022 | Lova