« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le dimanche 04 décembre 2022
« Ponte tra Italia e Madagascar »

Lors de la visite dans la Commune Rurale Ambalanjanakomby, effectuée au mois de novembre 2022 par nos amis italiens de l’Association SENIORES ITALIA LAZIO ODV, ces derniers ont effectué comme à leur habitude, quelques dons de fournitures scolaires pour les élèves de l’EPP et quelques médicaments auprès du CSB2 pour la communauté locale. Cet acte noble traduit si bien le slogan choisi par TETEZANA, « Basta poco per fare tanto »… Oui, ils ont dit que leur geste était minime. Pourtant, cela a apporté tant de joie, de sourire et de l’espoir, d’une valeur inestimable aux enfants et à la population locale.

Nandritra ny fitsidihana natao tao Ambalanjanakomby niaraka tamin’ireo namana italiana avy amin’ny fikambanana Seniores Italia Lazio ODV dia nisy hatrany ny fanomezana natolotr’izy ireo ho an’ny EPP sy ny CSB2 tao an-toerana. Mandona ny fo tanteraka ny fihetsika nasehon’izy ireo, izay tena mahalaza tsara ny teny filamatra nosafidian’ny TETEZANA hoe « Basta poco per fare tanto ». Voatsirambin’ny tànana hoy isika Malagasy… Eny, kely dia kely, hoy ny mpanolotra, nefa nitondra tsiky sy hafaliana ary fanantenana izay tena zava-dehibe hoy ny mpandray, satria natolotra tam-pitiavana ary noraisina tam-pitiavana. Marihina moa fa tsy voalohany izao fihetsika mahate-hidera izao fa efa fanaon’izy ireo hatrany amin’ny fotoana andalovany ao Ambalanjanakomby2013-2022 | Lova