« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le jeudi 27 octobre 2022
« Projets communautaires »

On a commencé à apprendre le monde de l'internet et de la messagerie électronique pendant la séance du samedi 23 octobre dernier. Cette première édition se terminera par la séance du samedi 29 octobre prochain, où l'on procèdera à un petit test d'évaluation. On recueillera aussi les impressions des bénévoles et des apprenants pour une amélioration continue.

Mamaraparana ny fianarana mikirakira solontsaina isika izao. Niditra tamin'ny tontolon'ny "internet" sy ny manodidina azy ny ankizy ny sabotsy 23 oktobra lasa teo. Ny sabotsy 29 oktobra ho avy izao no hamaranana ity andiany voalohany ity, ka hisy karazana fitsapam-pahaizana kely sy fanadihadiana amin'io. Mirary sahady an'ireo ankizy ahita soa sy fahombiazana ary indrindra afaka hampiasa sy hitrandraka ireo kely voazara tamin'izy ireo hitondra voka-tsoa eo amin'ny fiainany.2013-2022 | Lova