« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le samedi 29 octobre 2022
« Projets communautaires »

Aujourd’hui, samedi 29 octobre 2022, a eu lieu la dernière séance sur les cours d’initiation à l’informatique, dispensés par les 4 bénévoles de l’Esti Antanimena en faveur des jeunes du quartier d’Alasora. Cette première édition a débuté au mois d’aout 2022 et a duré trois mois. Ils étaient une vingtaine à s’inscrire au début, mais pour des raisons qu’on va essayer de découvrir, seuls 7 d’entre eux sont parvenus jusqu’à la fin. Au début des cours, la plupart ont affirmé n’avoir jamais encore manipulé un ordinateur. Maintenant, on peut dire que l’objectif est atteint car ils peuvent bien se débrouiller tous seuls avec la bureautique informatique, l’internet et la messagerie électronique, d’après le test d’évaluation effectué lors de cette dernière séance. Nous tenons à réitérer nos sincères et vifs remerciements à #Mirana, #Naimah, #Stevy et #Santatra, sans qui, rien de tout ça n’aurait été possible. Nous leur souhaitons plein de succès dans leurs études et leurs prochaines carrières professionnelles. Nous souhaitons également bonne chance à tous les participants, surtout aux 7 filles et garçons qui ont persévéré jusqu'au bout. On espère que les compétences et les connaissances acquises leur soient réellement bénéfiques. Vivement la prochaine édition.

Araka ny fotoana nifanomezana dia nofaranana androany sabotsy 29 oktobra 2022 ny andiany voalohany tamin’ny fianarana mikirakira solon-tsaina izay niarahana tamin’ireo mpirotsaka an-tsitrapo na “bénévoles” avy ao amin’ny oniversité ESTI Antanimena, mpampianatra tetsy an-daniny, ary ireo tanora avy eto amin’ny faritr’Alasora, mpianatra tetsy an-kilany. Telo volana no naharetan’ity andiany voalohany ity, izay nanomboka tamin’ny volana aogositra lasa teo. Miisa 20 teo ireo nisoratra anarana, saingy noho ny antony samihafa izay hezahina hofantarina dia 7 tamin’izy ireo no naharitra hatramin’ny farany. Maro tamin’izy ireo no tsy mbola nahalala ny mombamomba na koa nikitika solon-tsaina mihitsy tany am-piandohana. Nisy ny karazana fitsapam-pahaizana nataon’izy ireo tamin’izao fifaranan’ny fampianarana izao. Azo lazaina fa tratra ny tanjona satria efa mahafehy ny fikirakirana ny atao hoe “bureautique informatique”, ny “internet” ary ny “messagerie électronique” izy ireo ankehitriny. Misokatra ho azy ireo hatrany moa ny varavaran’ny TETEZANA ny amin’izay ho fizàrana be be kokoa tian’izy ireo atao, eo ambany fanaraha-mason’ny tomponandraikitra eto an-toerana. Izy 4 mianadahy “bénévoles” kosa , Anarim Randria; Naïmah Bigjee Mohammade, Peraly Stevy ary @Santatra Niavo dia hiatrika ny famaranana ny taon-tsekoly 2021/2022 nefa ho namana akaikin’ny TETEZANA sy ireto ankizy hatrany. Antitranterina etoana ny fisaorana mitafotafo azy ireo satria zava-poana ihany ny ezaka ataon’ny fikambanana raha tsy misy ny tsara sitra-po vonona hifanolo-tànana sy hifanampy maimain-poana toa azy ireo. Mirary fahombiazana tanteraka ho azy ireo ho tafita soa amin’ny fianarana sy hahatratra ny tanjona avo indrindra. Mirary soa ihany koa ho azy 20 mianadahy nandray anjara, ary indrindra ho azy 7 mianadahy naharitra hatramin’ny farany. Antenaina fa itondra ainga vao sy vatsy ho azy ireo ny fahaizana amam-pahalalana voaray.2013-2022 | Lova