« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le jeudi 27 octobre 2022
« Projets communautaires »

Les cours d'initiation en informatique continuent au siège de l'association tous les samedis. Actuellement, on apprend le "traitement de textes". On va poursuivre avec l'internet et la messagerie électronique. Toujours et encore merci aux bénévoles de l'Université privée #ESTI dont #Mirana, #Naimah, #Santatra et #Stevy.

Mitohy hatrany ny "cours informatique" iarahana amin'ireo tanora tsara sitrapo nanolo-tena hiandraikitra izany eto anivon'ny fikambanana. Anatin'ny fizarana ny atao hoe "traitement de textes" hatrany isika hatreto. Hirosoana manaraka eo ny fikirakirana ny tontolon'ny "internet" sy ny mifandraika amin'izany. Alamina araka izay azo atao mba ho fanomezana fahafaham-po an'ireo mpianatra moa ny fandaharana ireo zavatra ianarana. Isaorana hatrany izy efatra mianadahy avy ao amin'ny Sekoly #ESTI misahana ity tetikasa ity : #Mirana, #Naimah, #Santatra, #Stevy.2013-2022 | Lova