« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le dimanche 07 avril 2024
« Cooperative 4 female empowerment in Madagascar - step 2 - Ambalanjanakomby »

Séance de formation et partage d’expériences avec les membres du bureau du « Consortium Tambatra & Mendrika » le vendredi 16 février 2024 à la salle de réunion de la Commune Rurale Ambalanjanakomby. On a revu ensemble les rôles et attributions, définis par les Statuts, de chaque membre du bureau : président et vice président, secrétaires, trésoriers, commissaire aux comptes, conseillers. Chacun y a mis du sien et ce fut agréable de sentir et constater leur détermination à s’engager pleinement dans leurs responsabilités respectives.❤️ La présidente de Tetezana Mada, RAONIARIMANGA Minosoa, a également partagé ses expériences concernant le leadership et la vie associative. Le bureau a été doté de quelques fournitures pour pouvoir travailler.

Taorian’ny fivoriambe nananganana ny fikambanana ny alakamisy 15 febroary 2024 dia niroso tamin’ny fivoriana sy fanofanana ary fizarana traikefa tamin’ireo mpikambana mandrafitra ny biraon’ny « Consortium Tambatra & Mendrika » ny zoma 16 febroary 2024. Noverenana noresahina sy nazavaina tamin’ny antsipirihany ireo andraikitry ny tsirairay voarakitra anatin’ny sata mifehy ny fikambanana. Nahafinaritra ny fahatsapana fa mavitrika sy vonona ery izy ireo ary tsy nisalasala nametraka fanontaniana raha nisy tsy nazava.2013-2022 | Lova