« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le mardi 26 mars 2024
« Cooperative 4 female empowerment in Madagascar - step 2 à Ambalanjanakomby »

Février 2024 : c’est parti pour ce nouveau projet de culture alternative intitulé "Cooperative 4 female empowerment in Madagascar - step 2" au profit de l’association de paysans regroupés au sein du «Consortium Tambatra & Mendrika » à Ambalanjanakomby. Le projet est financé par la fondation américaine « PROCTER & GAMBLE », et réalisé avec la collaboration de SENIORES ITALIA LAZIO, Tetezana Onlus, Tetezana Mada et la Direction régionale de l’agriculture et de l’élevage Betsiboka sous la tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’élevage. La Commune Rurale Ambalanjanakomby ainsi que le Fokontany Ambalanjanakomby sont les « ray aman-dreny mpiahy » ou tuteurs locaux de l’association bénéficiaire.

Febroary 2024 : raikitra indray ary ny tetezana anatin'ny tetikasa fambolena "Cooperative 4 female empowerment in Madagascar - step 2" ao amin'ny Kaominina Ambanivohitra Ambalanjanakomby, Distrika Maevatanàna, Faritra Betsiboka. Ny " Fondation Procter & Gamble" ao Etazonia no mpamatsy vola ny tetikasa ary ny fikambanana Seniores Italia Lazio ODV no mandrindra sy mitantana. Ny Tetezana Onlus - Ponte tra Italia e Madagascar sy ny Drae Betsiboka Maevatanana eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana no mpiara-miasa mavitrika amin'ny Tetezana Mada. Isaorana manokana Andriamatoa Suzelin Ratohiarijaona izay niara-namolavola ny tetikasa ny taona 2022 fony izy tsy mbola voatendry ho Ministra ary nanamafy kosa ny fahavononany hanohana sy hanoro hevitra hatrany. Nisy rahateo moa ny fihaonany tamin’ny Seniores ITALIA LAZIO sy ny Tetezana Onlus ny zoma 16 Febroary lasa teo tao Roma. Isaorana ihany koa ny Ben'ny Tanàna sy ny Filankevitra Kaominaly ary ny Fokontany Ambalanjanakomby izay ray aman-dreny miahy ireo tantsaha misitraka ny tetikasa mivondrona anatin'ny "Consortium Tambatra & Mendrika"2013-2022 | Lova