« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le lundi 22 janvier 2024
« Le projet Soutien Scolaire A Distance »

Angela a commencé à être soutenue par l’association TETEZANA ONLUS à travers le projet SSAD ou "Sostegno allo Studio A Distanza" en 2009, où Tetezana Mada n’était pas encore officiellement créée. Elle était en classe de 8ème ou CM2 et n’avait que 10 ans. Aujourd’hui, Angela est une jeune femme épanouie pour qui le rêve est devenu réalité au bout de 14 ans d’effort et de persévérance. Ce mardi 12 décembre 2023, RASOANANTENAINA Angela a présenté publiquement son travail de fin d’études en vue d’obtenir la "Licence professionnelle en Paramédicaux, parcours Sage femme" auprès de l’Ecole supérieure d’infirmier et de sage-femme Saint François d’Assise Ankadifotsy (ESISFSFA). Angela a traité et présenté comme sujet de son travail l'« Asphyxie néonatale au CHU de Gynécologie obstétrique de Befelatanana de juin à décembre 2022 » et a obtenue la « mention la plus grande distinction » ou « Summa cum laude» de la part du Jury. Issue d’une famille nécessiteuse et étant orpheline de père, Angela a du batailler rudement et a fait tant de sacrifice pou atteindre son objectif. Elle mérite amplement toutes nos félicitations. Nous lui souhaitons plein succès dans sa future carrière. Nous profitons de l’occasion pour renouveler nos sincères et vifs remerciements à tous nos supporters sans exception. Force à toi « Rasazy », le meilleur reste à venir.

Vaovao mahafinaritra mahakasika an’i Angela no zaraina amintsika androany. Ny taona 2009 i Angela no nanomboka notohanan’ny fikambanana TETEZANA ONLUS tamin’ny alalan’ny tetikasa SSAD na « Sostegno allo Studio A Distanza ». Tsyy mbola nitsangana ara-panjakana ny fikambanana Tetezana Mada tamin’izany. Kilasy faha-8 na CM2 i Angela tamin’izany. 14 taona aty aoriana, tratrany ny tanjona ary tafita soa i « RASAZY ANGELA » izay anterina eto ny fiarahabana azy manokana. Anio, talata 12 desambra 2023 tokoa i RASOANANTENAINA Angela no nisedra ny adina farany ka naneho ampahi-bemaso ny voka-pikarohana sy fianarana nataony ahazoana ny mari-pahaizana “Licence professionnelle en Paramédicaux, parcours Sage femme » tetsy amin’ny «Ecole supérieure d’infirmier et de sage-femme Saint François d’Assise Ankadifotsy » (ESISFSFA). Nahaliana ny laza-adina nosafidiany mahakasika ny «L’asphyxie néonatale au CHU de Gynécologie obstétrique de Befelatanana de juin à décembre 2022 », ary samy nanamafy an’izany ireo mpitsara, izay nanome ny « mention la plus grande distinction ». Tsy mora ny làlana nolalovan’i Angela noho ny fahasahiranana sy amin’ny maha kamboty ray azy. Nisedra olana ara-pahasalamana nandritra ny fotoana maharitra ihany koa izy ary voatery mihitsy namerina kilasy indray mandeha fony teny amin’ny CEG. Anisan’ny zaza hendry sy naniry hatrany ho tafita amin’ny fianarana anefa i Angela ka dia nody ventiny ankehitriny ny rano nantsakaina. Modely tsara azo alain-tahaka i Angela ary antenaina mba hankahery ireo zandry kely rehetra mbola manohy ny fianarana izao dingana vitany izao. Soàva tsarà ary mahaleova mahalasàna anaka dia ho « MAHARO » hatramin’ny farany (Miaro ny Aina Hanao izay Ankasitrahan’ny Ray ho an’ny Olombelona) Isaorana Andriamanitra ary isaorana hatrany isika mpanohana rehetra tsy an-kanavaka.2013-2022 | Lova