« Basta poco per fare tanto »

EN PARTENARIAT AVEC

Accueil
Le mot du Président
Tetezana Mada et Tetezana Onlus
Publié le jeudi 03 novembre 2022
« Le Projet Soutien à Distance »

Samedi 29 octobre 2022 : réunion de suivi du projet « Sostegno a Distanza » en présence de zoky #Roger, membre de TETEZANA ONLUS Italia qui est de passage au pays. Le projet avance bien et les résultats sont satisfaisants pour les bulletins scolaires reçus pour ce premier bimestre. A noter qu’un test périodique se fait au siège de l’association avant chaque réunion de contrôle pour connaitre le niveau de chaque enfant dans le but d’une amélioration continue. On prend tout le temps qu’il faut pour en discuter pendant la réunion. On vérifie aussi les carnets de correspondance qui relatent la vie de l’enfant à l’école. Pour les cas à discuter en privée, cela se fait après la séance plénière. Un moment d'échange et de partage, clôturé par le visionnage de la vidéo relatant la cérémonie d’inauguration du 18 juin dernier.

Sabotsy 29 oktobra 2022 : fivoriana fanaraha-maso ny fizotry ny tetikasa “Sostegno a Distanza” niarahana tamin’i zoky #Roger, mpikambana TETEZANA ONLUS Italia izay mandalo eto an-toerana. Fotoana nifampiresahana sy nifampizarana ihany koa ny vaovao samihafa sy ireo zava-bita toy ny Sala Gus, Casa di Piero, Salle TP informatique. Amin’ny ankapobeny dia mizotra tsara ny tetikasa ary tsara ny vokatra ho an’ireo ankizy mianatra amin’ny sekoly manao fanadinana isan-droa volana ka efa naharaisana filazam-pahaizana. Nisy rahateo ny karazana fanadinana andrana nampanaovina azy rehetra teto amin’ny fikambanana mialohan’izao fivoriam-be izao. Izany no atao mba ahafahana mijery ny fifehezan’izy ireo ny taranja tsirairay sy andraisana ny fepetra ho fanatsarana araka izay mety. Fotoana lavalava mihitsy no atokana iresahana mahakasika ireo rehetra ireo. Jerena ihany koa ny “carnet de correspondance” izay ifandraisana amin’ny sekoly sy iraiketana ny zava-misy any an-tsekoly mahakasika ny mpianatra. Ho an’ireo mila dinika manokana dia tanterahina aorian’ny fivoriana iarahana amin’ny be sy ny maro. Nofaranana tamin’ny fiarahana mijery ny horonan-tsary mirakitra ny lanonana natao ny 18 jona 2022 lasa teo moa ny fotoana.2013-2022 | Lova